Feber & Värk - Febernedsättande;Huvudvärk;Mensvärk;Tandvärk;Muskelvärk